Мета і завдання психологічної служби


Основною метою системи психологічного і соціального забезпечення освіти є підвищення якості і забезпечення доступності послуг в сфері психології та соціальної роботи, спрямованих на збереження і укріплення здоров’я, підвищення адаптивних можливостей, створення умов для повноцінного та гармонійного розвитку дитини, посилення виховного компоненту системи освіти.
Важливим завданням діяльності психологічної служби міста є забезпечення супроводу дітей з особливими освітніми потребами, дітей ВПО, постраждалих в наслідок конфлікту на Сході України,  захист психічного і соціального здоров’я дитини на всіх рівнях навчання.    
Психологічна служба відділу освіти міста вважає головними напрямками роботи охорону фізичного, морального і психічного здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу.


Пріоритетні напрямки психологічного супроводу

 навчально-виховного процесу:

створення психолого-педагогічних умов для повноцінної реалізації особистісного, інтелектуального і фізичного потенціалу дітей, учнів на основі сучасних досягнень вітчизняної і світової психологічних наук;
підвищення психологічної культури всіх учасників НВП - учнів, педагогічних працівників, батьків, представників громадськості;
реалізація практичних заходів, спрямованих на розбудову психологічної служби в позашкільних навчальних закладах міста;
впровадження інноваційних форм і методів роботи спеціалістів щодо подолання негативних явищ в учнівському середовищі - проявів насильства, агресивності, девіантної і делінквентної поведінки;
організація підвищення кваліфікації спеціалістів психологічної служби;
моніторинг та оцінка ефективності діяльності усіх напрямків роботи психологічної служби міста Селидового.